INTERNAT

Znalezione obrazy dla zapytania funkcjonowanie internatu w systemie oświaty.

Internat spełnia rolę drugiego domu, w którym wychowankowie mieszkają i uczą się, uczestniczą w życiu społecznym i kulturowym, przygotowywani są do pełnienia ról społecznych.

Zadania internatu są ściśle związane z celami i zadaniami szkoły, zapewniają one realizację potrzeb społecznych, biologicznych, wychowawczych. Potrzeby te powinny być systematycznie rozbudzane, pogłębiane przez zainteresowania. Nasz Ośrodek zapewnia młodzieży warunki właściwego rozwoju fizycznego i psychicznego.

Internat spełnia częściowo funkcję rodziny w okresie dojrzewania wychowanków. Dominującymi formami są prace samorządowe, porządkowe, wpajanie nawyków higieny. Rozmowy indywidualne i pogadanki na temat życia społecznego, praktyczna nauka posługiwania się sprzętem domowym, spotkania ze specjalistami. W internacie panuje „domowa atmosfera”, która sprzyja zaspakajaniu potrzeb wychowanków.

 

Kim będę w przyszłości?

Takie, oraz szereg innych pytań dotyczących przyszłości zawodowej pojawia się w głowie każdego młodego człowieka.

Wychowankowie z grup wychowawczych spotkali się 26 września z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery działającego przy OHP na zajęciach z „orientacji zawodowej”. Tematem zajęć było- „Z jakimi cechami wybranego zwierzęcia się identyfikujesz”. Prace były ciekawe, a dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu.

 

Dzień Chłopaka na sportowo!

Takim oto hasłem rozpoczęły się zmagania sportowe w minioną środę chłopców z grupy III i IV. Rozegrano mecz unihokeja, wychowankowie brali także udział w licznych konkurencjach sportowych. Zwieńczeniem ciekawego dnia było pyszne, upieczone przez Mateusza, Patryka, Mikołaja, Michała, Kubę ciasto z jabłkami. Dzień zakończył się bardzo szybko, a pozytywne wrażenia na długo pozostaną w pamięci.