A A A

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informujemy, że w okresie od 25 marca do ferii świątecznych będziemy kontynuować naukę szkolną poprzez nauczanie zdalne.

W ostatnim czasie wychowawcy klas, grup przedszkolnych i grup wychowawczych ustalili z rodzicami uczniów i samymi uczniami możliwe i najdogodniejsze formy komunikowania się na odległość.

Uwzględniając dostęp do Internetu, wyposażenie w sprzęt technologii informacyjnej, możliwość korzystania z komunikatorów i mediów społecznościowych ustaliliśmy, że dla uczniów szkół najwygodniejszą formą komunikowania się w pracy z nauczycielem będzie poczta elektroniczna. Wspierać się też będziemy WhatsAppem, Facebookiem, Skypem. Za pomocą tych aplikacji tworzyć będziemy grupy, do których zapraszamy uczestników zajęć lub ich rodziców.

Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie rodziców naszych podopiecznych w dyscyplinowaniu i zachęcaniu dzieci i młodzieży do tej formy pracy i nauki.

Zajęcia będą prowadzone z niewielkimi zmianami dotyczącymi rewalidacji indywidualnej i zajęć dodatkowych według planu tygodniowego. Zatem uczniowie powinni być gotowi do nauki już od ósmej rano.

Plan zajęć lekcyjnych i rewalidacji został umieszczony na stronie internetowej ośrodka, można też kontaktować się w razie wątpliwości z wychowawcą klasy.

Nauczyciele maja też możliwość indywidualnego ustalania czasu zajęć lub zmiany w planie (na przykład wtedy, kiedy w domu z jednego komputera korzysta więcej niż jeden uczeń).

Terapeuci umawiają się indywidualnie z rodzicami co do godzin i zdalnej formy kontaktów.

Zadania opracowywane dla dzieci i uczniów będą zgodne z zasadą indywidualizacji, dostosowane do ich możliwości, warunków w jakich będą się uczyć i możliwości technicznych. Dołożymy starań, żeby nie przeciążać pracą dzieci ich rodziców, ale prosimy też o pomoc i wsparcie w nauce naszych wychowanków, a szczególnie tych, które same nie poradzą sobie z czytaniem poleceń czy wykonywaniem zadań.

Informujemy też, że praca zdalna uczniów będzie oceniana. Dlatego wszystkie wytwory pracy i zadania należy skrzętnie gromadzić, aby w późniejszym czasie można je było ocenić. Będziemy również oceniać bieżącą pracę uczniów według zasad ustalonych przez prowadzących zajęcia.

Rodzice uczniów, a także uczniowie mają możliwość konsultowania się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, terapeutami i wychowawcami codziennie w godzinach od 09.00 do 14.00 lub na bieżąco w trakcie zajęć.

Dla wychowanków internatu wychowawcy mają również ciekawe oferty zajęć i form spędzania czasu wolnego. Podpowiedzą jak zdrowo i bezpiecznie spędzać ten trudny czas, kiedy bezwzględnie musimy pozostać w domu.

Dyrekcja SOSW i Grono Pedagogiczne