A A A

Ciekawe czwartki w dworze Kauffunga "Opowieść o początkach miasta Frankenstein"

Młodzież z naszego ośrodka wraz z wychowawcami P. Moniką Hut- Rozmis i P. Jackiem Wójsem uczestniczyła w niecodziennym wydarzeniu. Dnia 30 stycznia P. Janusz Wybierała- pasjonat historii wygłosił bardzo ciekawy wykład dotyczący historii miasta Ząbkowice Śląskie.

Ząbkowice Śl. powstały w drugiej połowie XIII w., obok starej słowiańskiej osady targowej Sadlno, znanej już w 1207 r., przez którą prowadził szlak handlowy łączący bezpośrednio Śląsk z Czechami („szlak bursztynowy”).

Prawdopodobnie w roku 1286, po likwidacji dwóch miast: Frankenberg (ob. Przyłęk) i Löwenstein (ob. Koziniec), książę lokował Ząbkowice Śląskie, które przyjęło nazwę Frankenstein z połączenia części mian dwóch powyższych.

Dwugodzinna prezentacja dostarczyła wiele nieznanych nam dotąd informacji dotyczących powstania miasta. Wychowankowie z zaciekawieniem słuchali P. Janusza, a po powrocie do wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

M. Hut- Rozmis