Dzień książki w SOSW

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Biblioteka SOSW 24.04. 2017 włączyła się w obchody tego święta. Oprócz opracowania gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym, pani bibliotekarka Iwona Padło i pani Izabella Żurakowska –Kik zorganizowały, podczas długiej przerwy „stolik” z nowościami wydawniczymi i aktualną prasą oraz przeprowadziły wśród chętnych uczniów konkurs wiedzy na temat postaci ze znanych bajek i baśni. Najaktywniejsi zostali poczęstowani słodyczami.

Zainteresowani uczniowie odwiedzali bibliotekę, wypożyczali książki a także uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę.

Iwona Padło