Czytelnictwo w internacie

 

15 lutego w internacie, jak co miesiąc odbył się apel czytelniczy. Zaproszona Pani I. Padło nauczyciel- bibliotekarz podsumowała czytelnictwo wśród naszych wychowanków. Stwierdziła, że dzieci i młodzież coraz częściej odwiedzają bibliotekę i interesują się zgromadzonym księgozbiorem.

Następnie każda grupa wychowawcza pochwaliła się przeczytaną książką. Dominowały wiersze J. Brzechwy, baśnie, a także literatura młodzieżowa.

Głos zabrała także.p. kierownik internatu K. Silarska, która przypomniała wychowankom o regulaminie, zasadach panujących w Ośrodku, wzajemnym szacunku i kulturze słowa.

Na koniec apelu P. Iwona Padło poprosiła zgromadzonych wychowanków o przygotowanie wierszy o tematyce wiosennej.

Tekst i zdjęcia Monika Hut- Rozmis