„Czy znasz swój kraj?”.

Dnia 27.11.2018 r. o godzinie 10.45 w auli szkolnej odbył się quiz
historyczno – patriotyczny. Impreza była jednocześnie podsumowaniem trwającego
od września projektu  „Nasza Niepodległa”. Wzięli w nim udział uczniowie klasy VII, VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum, Branżowej Szkoły I stopnia. Uczestnicy rozwiązywali 10 zadań (otwartych, zamkniętych). Zawierały one najważniejsze wiadomości historyczne, patriotyczne dotyczące Ojczyzny,
a tym samym podsumowujące zdobytą wiedzę podczas realizacji projektu. Nad prawidłowym przebiegiem quizu czuwała komisja: p. wicedyrektor E. Ciszek, p. A. Jaszek, p. W. Wójs.   Największą ilość punktów otrzymała drużyna klasy III gimnazjum. Pozostali uczniowie zgromadzeni w auli szkolnej mieli również możliwość zdobycia dobrych ocen  oraz słodkich upominków, udzielając prawidłowych odpowiedzi na pytania przygotowane przez organizatorów (E. Fedak, K. Kik, I. Kucharczyk, I. Żurakowska – Kik).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wiedzy.

Na zakończenie głos zabrała p. O. Piątkiewicz, która ogłosiła wyniki konkursu plastycznego pt. „Polska moja Ojczyzna”. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a prace mogliśmy podziwiać zaraz po zakończeniu imprezy.