ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Na tej stronie Ośrodek zamieszcza informacje o zamówieniach publicznych.

Zapytanie ofertowe: 

Poniższe informacje dotyczą:

projekt umowy
wykaz wykonanych robót
Zapytanie ofertowe BIP
formularz oferty
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych formularz oferty projekt umowy wykaz wykonanych robót Zapytanie ofertowe BIP

zredagował: Monika Hut- Rozmis

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 26 02 2019

data aktualizacji: 26 02 2019

OGŁOSZENIE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ZĄBKOWICACH ŚL.   

                                                                                                   Ząbkowice Śląskie 29.01.2019r

Znak sprawy: SOSW.D.220.1.2019

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich ogłasza przetarg na realizację zadania : Dostawa sprzętu komputerowego, pomocy edukacyjnych i artykułów pomocniczych służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej……

zapytanie ofertowe,  zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazał. nr 2 – formularz oferty,  zał. nr 3 – formularz cenowy

zredagował: Monika Hut- Rozmis
wytworzył: Delfina Grzęda
data edycji: 29 01 2019
data aktualizacji: 29 01 2019