STRONA GŁÓWNA BIP

 

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 – 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. przedstawia sprawozdania finansowe za 2018 rok.

INFORMACJA DODATKOWA SOSW ZABKOWICE SL

BILANS SOSW ZABKOWICE SL

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SOSW ZABKOWICE SL

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU SOSW ZABKOWICE SL

 

 

  • zredagował: Monika Hut- Rozmis
  • wytworzył: Delfina Grzęda
  • data wstawienia: 09. 05.2019 r.