PRZETARGI

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn.:

„Remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śl., ul. Proletariatczyków 9”.

Załączniki do pobrania:

Zał. nr.1 Oferta

Zał. nr.2 Projekt Umowa

Zał. nr.3 Wykaz wykonanych robót

Zał. nr.4 Zapytanie ofertowe

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 04. 07. 2019

data aktualizacji: 04. 07. 2019

Informacja o wyniku postępowania:

Dostawa pomocy dydaktycznych  służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

1. informacja o wyniku postępowania

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 02. 07. 2019

data aktualizacji: 02. 07. 2019

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza Zapytanie Ofertowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe1

2.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3.oferta1

4.formularz cenowy1

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 18. 06. 2019

data aktualizacji: 18. 06. 2019

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza Zapytanie Ofertowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe

2. oferta

3. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. formularz cenowy

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 18. 06. 2019

data aktualizacji: 18. 06. 2019

Informacja o wyniku postępowania:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

  1. informacja o wyniku postępowania-1

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 02. 07. 2019

data aktualizacji: 02. 07. 2019

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza po raz drugi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki do pobrania:

Zał. Nr 1– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 -formularz-oferty

Zał. Nr 3 -formularz-cenowy

Zapytanie-ofertowe

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 16. 05. 2019

data aktualizacji: 16. 05. 2019

Informacja o wyniku postępowania:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

1. informacja o wyniku postępowania

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 24. 05. 2019

data aktualizacji: 24. 05. 2019

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na dostawy pn.:

Dostawa mebli kuchennych służących realizacji projektu „Zintegrowani”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020″.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz oferty

zał. nr 3 – formularz cenowy

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 13. 05. 2019

data aktualizacji: 13. 05. 2019

Informacja o wyniku postępowania:

„Dostawa mebli kuchennych służących realizacji projektu „Zintegrowani”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020”.

1. informacja o wyniku postępowania1

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 24. 05. 2019

data aktualizacji: 24. 05. 2019

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich niniejszym ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na realizację zadania pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia służących realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020″.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2-  Formularz oferty

Zał. Nr 3- Formularz cenowy

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 30. 04. 2019

data aktualizacji: 30. 04. 2019

Informacja o wyniku postępowania:

Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert .

 

Informacja o wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro dotyczy:

„Remont pomieszczeń do floroterapii i arteterapii  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich ul. Proletariatczyków 9 do realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020”.

Zał.1.- Informacja o wyniku postępowania

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 26 03 2019

data aktualizacji: 26 03 2019

 

Zapytanie ofertowe:

Dostawa artykułów gospodarstwa domowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich ul. Proletariatczyków 9 służących  realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki znajdujące się w Zapytaniu Ofertowym:

Zapytanie ofertowe

zał. nr.1- Szczegółowy zapis przedmiotu zamówienia

zał. nr.2- Oferta

zał. nr.3- Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące :

„AGD, RTV” zostaje unieważnione z powodu braku ofert. 

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 10. 03. 2019rok

data aktualizacji: 10.03.2019rok

Zapytanie ofertowe: 

Remont pomieszczeń do floroterapii i arteterapii  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich ul. Proletariatczyków 9 do realizacji projektu „Zintegrowani” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 – przedmiar robót I + projekt instalacji elektrycznej.

Część opisowa elektryka (2)

Rys_E1 (3)

Rys_E2 (3)

Rys_E3 (1)

– SOSW Ząbkowice BUD arterapia i floroterapia

zał. nr 2 – formularz oferty

zał. nr 3 – projekt umowy

zał. nr 4 – wykaz wykonanych robót

zał. nr 5 – wykaz osób

zał. nr 6 – Informacja o danych osobowych

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 07. 03. 2019rok

data aktualizacji: 07.03.2019rok

 

 

„Artykuły Gospodarstwa Domowego” 

zapytanie ofertowe-2zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 – formularz ofertyzał. nr 3 – formularz cenowy-1

 

„Meble”

zapytanie ofertowe-4 zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-2 zał. nr 2 – formularz oferty-2 zał. nr 3 – formularz cenowy-4

„AGD, RTV”

zapytanie ofertowe-5 zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-3 zał. nr 2 – formularz oferty-3 zał. nr 3 – formularz cenowy-5

zredagował: Monika Hut- Rozmis

wytworzył: Delfina Grzęda

data edycji: 15 02 2019

data aktualizacji: 15 02 2019