MAJĄTEK

Majątek SOSW w Ząbkowicach Śląskich

I Środki trwałe

1. Budynki budowle- 4 924 278,94 zł.
2. Urządzenia techniczne- 24 313,48 zł.
3. Środki transportowe- 109 900,00 zł.
Razem: 5.058 492,42 zł.

II Pozostałe Środki trwałe- 397 687,58 zł.

III Księgozbiór- 5 068,65 zł.

  • zredagował: Janusz Pasternak
  • wytworzył: Delfina Grzęda
  • data wstawienia: 14. 02 2015 r.
  • data modyfikacji: