EWIDENCJE

 

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA

Lista prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów:

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr zwolnień lekarskich
Rejestr druków ścisłego zarachowania
Rejestr nagród i odznaczeń
Rejestr szkoleń wstępnych pracowników z zakresu bhp
Rejestr wypadków przy pracy pracowników
Rejestr badań profilaktycznych
Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wydanych świadectw
Ewidencja zawieranych umów
Ewidencja kart obecności w pracy
Ewidencja środków trwałych- księgi inwentarzowe

Ewidencja zatrudnionych pracowników
Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych
Ewidencji znaczków pocztowych
Ewidencja magazynowania towarów spożywczych

Rejestry związane z awansem zawodowym nauczycieli
Dokumenty księgowe
Plany finansowe
Sprawozdania finansowe
Karty wynagrodzeń pracowników
Listy płac
Akta osobowe
Dzienniki lekcyjne i dzienniki rewalidacyjne
Księgi kontowe
Księgi uczniów
Arkusze ocen
Rejestr zarządzeń

  • zredagował: Janusz Pasternak
  • wytworzył: Delfina Grzęda
  • data wstawienia: 14. 02 2015 r.
  • data modyfikacji: