BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na adres: 57-200 Ząbkowice Śl, ul. Proletariatczyków 9 .

PLIKI DO POBRANIA PONIŻEJ

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Regulamin udostepniania informacji w SOSW